Denialink - Uitrustingen - Baggeren - Havenbouw - Offshore, olie en gas-diensten

Denialink - Uitrustingen - Baggeren - Havenbouw - Offshore, olie en gas-diensten

Denialink - Uitrustingen - Baggeren - Havenbouw - Offshore, olie en gas-diensten

Welkom bij Denialink - wereldwijd

Denialink levert diensten aan de waterbouw in het algemeen en in het bijzonder aan de baggerindustrie, havenbouw en de offshore, gerelateerd aan olie en gas.

Baggermaterieel
  - Bagger persleidingen
  - Baggerslangen, flexibele rubber slangen, drijvende en niet
    drijvende
  - Baggerkoppelslangen, perszakken tussen stalen pijpen
  - Baggerbuizen, staal en HDPE, en hulpstukken
  - Drijvers PE, PU, glasvezel, schuim gevuld, etc. voor
    baggerleidingen
  - Mobiele werkplaats voor reparaties van rubber baggerslangen
    en drijvers van PE & PU, glasvezel en schuimgevulde, etc.
Havenwerken
  - Mediair voor maritiem materieel
  - Verticale opslag d.m.v. silos tot een capaciteit van 100.000 m3


Offshore diensten
  - Olie & Gas rubberslangen voor het laden van olie en gas     gerelateerde producten, OCIMF
  - Pneumatische drijvende rubber fenders


Diversen
  - Life- en vrije val boten, rescue boten, davit systemen en
    werkboten

  - Rubberen boot fenders
  - Eurosilo, laad en los equipment voor grote silos

Denialink - Uitrustingen - Baggeren - Havenbouw - Offshore, olie en gas-diensten.

 

´╗┐

´╗┐