Denialink - verticale opslag - Silos tot een capaciteit van 100.000 m3

Denialink - Uitrustingen - Baggeren - Havenbouw - Offshore, olie en gas-diensten
Leverancier van haven en offshore gerelateerde constructiematerialen.
Rubberen boat fenders
In vergelijking tot de toepassing van de omvangrijke opslag in open lucht heeft verticale opslag (silos) in havens veel voordelen.
In vergelijking tot de toepassing van de omvangrijke opslag in open lucht heeft verticale opslag (silos) in havens veel voordelen.

Verticale opslag d.m.v. silos tot een capaciteit van 100.000 m3

In vergelijking tot de toepassing van de omvangrijke opslag in open lucht heeft verticale opslag (silos) in havens veel voordelen; hieronder volgen een aantal voorbeelden:

In de haven:
Het vloeroppervlak: het benodigde grondoppervlak is
   ongeveer 20 tot 30 procent ten opzichte van wat
   omvangrijke opslag nodig heeft
Kademuur: het gebruik van de kademuur wordt niet
   belemmerd door een omvangrijke opslag
Locatie: in verband met veel minder ruimte van de
   opslagcapaciteit kan het aan het einde van het
   havengebied of zelfs buiten de haven geplaatst worden

Omgeving:
Geen stof verontreiniging (wind)
Geen water verontreiniging (regen en/of beregening) en
   daarom ook geen water behandeling/zuivering
Bijna geen CO en CO2 uitstoot (met kolen)
Geen onfraaie open opslagbergen (horizontale vervuiling)

Veiligheid (voor kolen):
Minimalisering van zuurstof indringing in de opslag
CO detectiesystemen
Branduitblussystemen

Energie (voor kolen):
Minimum aan energieverlies (geen verlies bij stof, water,
   warmte, etc.)

Management:
Hoge mate van automatisering:
   - Minder personeel
   - Minder handling (mimimum aan personeel en materieel)
Lage operationele kosten
Onderhoud beperkt tot een minimum

In veel gevallen zijn de verticale opslag voordelen van groter economisch belang zodat de gevraagde investering veel lager kan worden beschouwd door de indirecte kosten en andere investeringen.

Havenwerken - Verticale opslag d.m.v. silos.
Havenwerken - Verticale opslag d.m.v. silos.
Havenwerken - Verticale opslag d.m.v. silos.
Of vanuit een ander perspectief, de investering kan in een veel kortere periode worden afgeschreven.
 
In vergelijking tot de toepassing van de omvangrijke opslag in open lucht heeft verticale opslag (silos) in havens veel voordelen.
 
In vergelijking tot de toepassing van de omvangrijke opslag in open lucht heeft verticale opslag (silos) in havens veel voordelen.
<<< Terug naar het begin van deze pagina.

Voor meer informatie vult u het contactformulier in, klik hier.
 

´╗┐

´╗┐